Migracja z sieci PSTN do All IP jest stopniowo ogłaszana przez wszystkich głównych operatorów telekomunikacyjnych. Oznacza to, że w przyszłości technologia All IP wprowadzona będzie na całym świecie. W niektórych krajach przejście na technologię sieci pakietowych już zostało zakończone – inne kraje są już w trakcie migracji. Wkrótce na całym świecie wiele istniejących systemów telefonicznych nie będzie w ich obecnej formie działało. Klasyczna telefonia stacjonarna prędzej czy później przejdzie do lamusa. Z innovaphone możliwe jest szybkie i proste wdrożenie technologii Voice over IP w Twojej firmie.

Comments are closed.